av男人在线

av男人在线

夫学问之道,不外致知力行两端医,何独不然。表已解故无大热,喘则尚有余邪,桂枝汤不可行,而大青龙不变其法亦不可行。

参为少阳药有凿凿可据者,泻心汤心烦无参,而胁下有水气则用之。迨咸丰丙辰,以副车入赀为比部主事,留滞京邸,又以寒痢为医投凉剂而误。

二苓泽泻所以导水利小便,白术所以补脾生津,桂枝少用所以解表,且与四物共以散服,多饮暖水,则太阳经府之气俱化,此盖表里分治而又欲其和衷共济也。 肝病有热即挟胆火,胆病有寒即挟肝风。

江氏艮庭有云∶孔子圣无不通,焉有不知医者。通脉四逆汤,有干姜又加生姜,以干姜止利通脉,生姜散寒治呕也。

肿则阳微表虚,不任汗解,渴则水气郁于三焦,肾阴不得上朝,自当以通阳化气泻水为亟。再以薏苡体之,纲目载马志云∶薏苡取青白色者良。

曰茯苓桂枝甘草大枣汤。然枳实薤白桂枝汤枳朴并用,其证为胸痹与胁下逆抢心,则又何说?

Leave a Reply